ნარგიზ ევგენიძე

პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი