პარტნიორები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
ბათუმის მერია
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი
აჭარის ტელევიზია
გაზეთი
აჭარის რადიო
ბათუმის საზღვაო ნავსადგური
ბათუმის ცენტრალი
ბათუმის ავტოტრანსპორტი
ფონდი
ბათუმი TV
ბათუმის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი