სპექტაკლოგრაფია

 • 1937 წლის 2 აპრილი/კ.გოლდონი/ "სასტუმროს დიასახლისი" - რეჟ. დ. ჩხაიძე
 • 1937 წლის 1 მაისი /გ. მდივანი/  "ბრმა"- რეჟ. დ. ჩხაიძე
 • 1937 წლის 15 ნოემბერი/ს.მთვარაძე/"თევრათ" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1937 წლის28 დეკემბერი/გ. მთვარაძე/"სამშობლო" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის21 თებერვალი/ს.კლდიაშვილი/"გმირთა თაობა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის29 მაისი/ს. შანშიაშვილი/"არსენა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის23 ივნისი/ძმ.ტურები/"პირისპირ" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1938 წლის 12 სექტემბერი /გ. თაქთაქიშვილი/ „ხალხის რჩეული“ – რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის20 სექტემბერი/ს.შანშიაშვილი/"ფოლადაური" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 17 იანვარი/პ.კაკაბაძე/"კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1939 წლის 28 აპრილი/გ. ნახუცრიშვილი/"ლადო კეცხოველი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1939 წლის23 იმაისი/შ.დადიანი/"გუშინდელნი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 24 ივნისი/ნ.გოგოლი/"რევიზორი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1939 წლის20 ნოემბერი/ვიოტეხოვი/"პავლე გრეკოვი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 11 დეკემბერი/ა. ცაგარელი/"რაც გინახავს" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1940 წლის 29 იანვარი/პ.კაკაბაძე/"ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1940 წლის 23 მარტი/მიქავა/"ცხოვრების ფერადები" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1940 წლის 5 ივნისი/მ.მიქელაძე/"უჩინარი ბავშვი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1940 წლის 6 მაისი /ა,ოსტროვსკი/ "უდანაშაულო დამნაშავე" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1940 წლის 14 სექტემბერი/ვ.შალიკაშვილი/"უნიადაგონი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1940 წლის 23 ნოემბერი/ა.წერეთელი/"პატარა კახი" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1940 წლის 19 ნოემბერი/კოლიჩენკო/"აყვავებული ბაღი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1940 წლის 7 დეკემბერი/ნაიდიროვი/"ვანი უშინის სახლი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის29 თებერვალი/ა.ესენოვა/"შემშათ" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 15 მარტი/ა.შერვაშიძე/"მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 19 აპრილი/გეგრელი/"ჩემი შვილი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1941 წლის 1 იმაისი/რამიშვილი/"სტუმარ მასპინძლობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 31 მაისი/გუცკოვი/"ურიელაკოსტა" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის 17 სექტემბერი/ფინიდაგუსი/"ბერლინის გასაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 18 ოქტომბერი/რუნშტეინი/"გაგრძელება იქნება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1941 წლის15 ნოემბერი/ტრენიევი/"ლოუბოვიაროვაი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის 13 დეკემბერი/კ.ბუაჩიძე/"მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 14 თებერვალი/ნეგიროვი/"იაროსლავირეკი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1942 წლის18 მარტი/დარასელი/"კიკვიძე" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1942 წლის21 იმაისი/ა.შერვაშიძე/"გენერალი ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 21 ოქტომბერი/ვ.როკი/"ინჟინერი სერგეევი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის22 ნოემბერი/იალუნერი/"ძველ აგარაკზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 12 დეკემბერი/ჰაჯიბეკოვი/"არშინ-მალ-ალან" - რეჟ. მურღულია
 • 1943 წლის 8 აპრილი/ჟეშევსკი/"ოლეკ ოდუნდიჩი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1943 წლის 8 აპრილი/სიმონოვი/"მელოდე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 5 აგვისტო/სობკო/"საგუშაგოზე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 7 სექტემბერი"სიკვდილთან თამაში" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 8 ოქტომბერი/გ.მდივანი/"პარტიზანები" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 29 ოქტომბერი/ა.სუმბათაშვილი/"ღალატი" - რეჟ. მურღულია
 • 1943 წლის 31 დეკემბერი/გ.ქორელი/"მარტი ტანკა სიგარეტი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1943 წლის 25 დეკემბერი/გ.ჯაფარიძე/"ჟამთა ბერის ასული" - რეჟ. მურღულია
 • 1944 წლის 30 ივნისი/ოსტროვს/"უდანაშაულო დამნაშავენი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1944 წლის 18 ნოემბერი/კლდიაშვილი/"ირმის ხევი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1944 წლის 28 დეკემბერი/დ.კლდიაშვილი/"ირინეს ბედნიერება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის 15 მარტი/ვ. ვშაველა/"მოკვეთილი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის 18 მაისი/ცაგარელი/"ხანუმა" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის26 მაისი/კ.გოლდონი/"ორი ბატონის მსახური" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1945 წლის 20 ივლისი/ლ. გოთუა/"სიცოცხლის ძალა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის27 ივლისი/სოფოკლე/"მეფე ოიდიპოსი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის 7 ნოემბერი/კანდელაკი/"ბაბუა თევდორე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის 7 დეკემბერი/ოსტროვსკი/"შემოსავლიანი ადგილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1945 წლის 30 დეკემბერი/ვ. გაბესკერია/"მარტოხელა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1946 წლის 1 თებერვალი/გ.ქელბაქიანი/"შესაფერი ჯილდო" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1946 წლის 30 მარტი/მეიო, ენეკენი/"ბიჭუნა" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1946 წლის 7 ნოემბერი/კაკაბაძე/"კოლმეურნის ქონწინება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1946 წლის29 დეკემბერი/მალიუგინი/"ძველი მეგობრები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის25 იანვარი/გარსიალორკა/"სისხლიანი ქორწილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის28 თებერვალი/ლავრენიევი/"მეზღვაურები" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1947 წლის 14 ივნისი/სიმონოვი/"რუსეთის საკითხი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1947 წლის28 ივნისი/მოსაშვილი/"სადგურის დიასახლისი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის 4 ოქტომბერი/დ.ანთაძე/"უბრალო ადამიანები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის 27 დეკემბერი/ადიუსი/"ღრმა ფესვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის30 იანვარი/ვ.კანდელაკი"რევაზ პირველი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 7 აპრილი/ვ.დარასელია/"გამახარე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 5 მაისი/კოტაევი/"დასვენების დღე" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის 29 ივნისი/საევი/"ტაიმერი ვეძახით" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის 30 ოქტომბერი/დოლონაძე/"მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 30 ნოემბერი/ა.ცაგარელი/"რაც გინახავს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 7 დეკემბერი/გ.მდივანი/"შევარდენი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1948 წლის25 დეკემბერი/შატბერაშვილი/"რკინის პერანგი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის14 იავნარი/სოფრონოვი/"მოსკოვური ხასიათი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1949 წლის 9 მარტი/ს.მთვარაძე/"სურამის ციხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 23 აპრილი/სოფრონოვი/"ერთ ქალაქში" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1949 წლის 15 მაისი/ა.ლორია/"მეგობრობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 27 ივლისი/ცენტერაძე/"მამელუქი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1949 წლის 7 ნოემბერი/მოსაშვილი/"ჩაძირული ქვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1949 წლის 3 დეკემბერი/ნაკაშიძე/"ვინ არის დამნაშავე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 22 დეკემბერი/სალუქვაძე/"დიადი გზა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის 11 თებერვალი/შ.დადიანი/"ნინოშვილის გურია" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის11 თებერვალი/შ.დადიანი/"ნაპერწკალთან" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 7 მაისი/შანშიაშვილი/"იმერეთის რამეები" - რეჟ. ს.ვაჩნაძე
 • 1950 წლის10 ივნისი/მაკლიარცი/"სახიფათო გზაჯვარედინი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 22 ივლისი/მერიდანი/"ცელქი ბაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის14 აგვისტო/მოსაშვილი/"მისი ვარსკვლავი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 18 ნოემბერი/კ.ბუაჩიძე/"ფაქიზი განცდები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის23 დეკემბერი/ი.პოპოვი/"ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის2 იმაისი/ლ.ტოლსტოი/"ცოცხალი ლეში" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის26 იმაისი/ვ.დარასელი/"კიკვიძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის 10 ნოემბერი/აფშილავა/"ჩვენთან მთებში" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის 29 დეკემბერი/დადიანი/"გუშინდელნი" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 10 სექტემბერი/ი.ვაკელი/"რვალი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1952 წლის 19 აპრილი/დადიანი/"ნაპერწლიდან" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 23 მაისი/შანშიაშვილი/"ხევისბერი გოჩა" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 8 ივლისი/ჩიტაიშვილი/"მირანგულა" - რეჟ. ნ. დეისაძე
 • 1952 წლის 28 ივლისი/ლავრენიევი/"რღვევა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1952 წლის 7 ნოემბერი/ბარიანოვი/"იმათ მხარეში" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1952 წლის 12 დეკემბერი/შერვაშიძე/"ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 12 თებერვალი/კანდელაკი/"გარდატეხის გაზაფხული" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 17 ოქტომბერი/ვასილევი/"ამქვეყნიური სამოთხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 18 სექტემბერი/ფაიკო/"თავისუფლების გზა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1953 წლის 30 აპრილი/ბუაჩიძე/"მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. მ. ჩარკვიანი
 • 1953 წლის 29 მაისი/გორკი/"ვასა უელეჟნოვა" - რეჟ. შ. ბასიაშვილი
 • 1953 წლის 25 ნოემბერი/კანდელაკი/"სარეველა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1953 წლის 26 დეკემბერი/ოსტროვს./"დაგვიანებული სიყვარული" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1954 წლის19 თებერვალი/ა.წერეთელი/"პატარა კახი" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1954 წლის 27 თებერვალი/კანდელაკი/"ორი სპეციალისტი" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1954 წლის 1 მაისი/ჰიქმეთი/"ლეგენდა სიყვარულზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1954 წლის 14 ივლისი/ბერძენიშვილი/"დიდი ბაღი" - რეჟ. ც. პეტუაშვილი
 • 1954 წლის 13 ოქტომბერი"ოქროს სამაჯურები" - რეჟ. ზ. ღლონტი
 • 1954 წლის 30 დეკემბერი/ჯაკომეტი/"დამნაშავის ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1955 წლის 22 თებერვალი/ლორია/"დინარა" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1955 წლის 27 აპრილი/კანდელაკი/"მაია წყნეთელი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 30 მაისი/შ.ინასარიძე/"მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1955 წლის 3 სექტემბერი/ვაკელი/"აპრაკუნე" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 8 სექტემბერი/ა. შტეინი/"პერსონალური საქმე" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1955 წლის10 ოქტომბერი/ბერძენიშვილი/"ოთარაანთ ქვრივი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1955 წლის 4 დეკემბერი/კერშონი/"ორი ობოლი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 30 დეკემბერი/კლდიაშვილი/"დაბრუნება" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1956 წლის 7 იანვარი/ა.შერვაშიძე/"პროვინციელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1956 წლის 28 იანვარი/ივანიშვილი/"ვიღაცამ დარეკა" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1956 წლის 28 აპრილი/ჩიტაიშვილი/"ძველ უბანში" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1956 წლის 8 სექტემბერი/ა.შტეინი/"პერსონალური საქმე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1956 წლის 27 დეკემბერი/შექსპირი/"ჰამლეტი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1957 წლის2 მარტი/კარნელი/"სიდი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლის 1 მაისი/პეჩურინი/"მალხაზი და ვარსკვლავები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1957 წლის 12 ივლისი/ივანიშვილი/"გზებბი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლის 7 ნოემბერი/ბერძენიშვილი/"დაჭრილი არწივი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1957 წლის 7 ნოემბერი/კანდელაკი/"ოქროს საწმისი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლის 31 დეკემბერი/დევაძე/"მეუღლენი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1958 წლის 28 მარტი/კაჭკაჭიშვილი/"ამბავი ორი ბიჭისა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1958 წლის27 ივლისი/კატაევი/"წრის კვადრატურა" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1958 წლის 7 სექტემბერი/ფ.ხალვაში/"სისხლიანი ქვები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1958 წლის 21 ოქტომბერი/ა.ჩხაიძე/"გზაჯვარედინთან" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლის 16 იანვარი/ცაგარელი/"ციმბირელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლის 7 თებერვალი/შ.ინასარიძე/"სიხარულისძიებაში" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1959 წლის 5 მარტი/დიხოვიჩი/"ორასი ათასი" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1959 წლის 14 მარტი/კაკაბაძე/"კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1959 წლის 26 ივნისი/პ.ლორი/"მევლუდი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლის 5 სექტემბერი/შაროგრადსკი/"ერთხელ გაზაფხულზე" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1959 წლის 12 დეკემბერი/შექსპირი/"ოტელო" - რეჟ. ტაბლიაშვილი
 • 1960წლის 23 მაისი /პრისტლი/ „განძი“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1960 წლის 6 ივნისი/ლომინაძე/"თავდასხმა ღამით" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 11 ივნისი/მრევლიშვილი/"ზვავი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1960 წლის 6ივლისი/შერვაშიძე/"სიმღერა შევარდენზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 25 სექტემბერი/პოპოუტი/"როცა ასეთი სიყვარულია" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1960 წლის 4 ნოემბერი/ა.წერეთელი/"კინტო" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1960 წლის 3 დეკემბერი/დუმბაძე/"მე ბებიკო ილიკო და ილარიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 3 დეკემბერი/რანეტი/"გზა აბნეული შვილი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1961 წლის 28 მარტი/შერვაშიძე/"მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 23 აპრილი/გაოიუ/"ტაიფუნი" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1961 წლის 2 ივნისი/ცაგარელი/"ხანუმა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 17 ივნისი/ფ.ხალვაში/"ვაზისტირილი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1961 წლის 5 სექტემბერი/ზორინი/"ფეხბურთელები" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1961 წლის 21 ოქტომბერი/სიმონოვი/"მეოთხე" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1961 წლის 28 ოქტომბერი/კანდელაკი/"ამაღლებული სოფელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 20 დეკემბერი/სუნდუკიანი/"პეპო" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1962 წლის28 აპრილი/კაკაბაძე/"ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1962 წლის 1 სექტემბერი/კლდიაშვილი/"დარისპანის გასაჭირი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1962 წლის 4 ნოემბერი/პლეტჩერი/"მომრჯულებლის მომრჯულებელი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1962 წლის 24 ნოემბერი/პერალისი/"ბაბთიანი გოგონა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1962 წლის 23 დეკემბერი/ნახუცრიშვილი/"გლახის ნაამბობი" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1963 წლის 2 მარტი/აფშილავა/"ადამიანი დაბრუნდა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1963 წლის21 მარტი/კოკტო/"წამოუდგენელი მშობლები" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1963 წლის23 ნოემბერი/ა.სამსონია/"ჩემი შვილისი მონი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1963 წლის 26 აპრილი/სოფოკლე/"მეფე ოიდიპოსი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1964 წელი/ვიტლლინგერი/"ვარსკვლავიდან ჩამოფრენილი კაცი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1964 წლის 14 მარტი/სალუქვაძე/"მინდია" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 30 აპრილი/პრათასი/"საჭიროა მატყუარა" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 6 ივნისი/კოსტავა/"ჯარისკაცისქვრივი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1964 წლის27 ივნისი/აბშილავა/"განთიადის დედოფალი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის28 ნოემბერი/შერვაშიძე/"მღერის ჰავანა" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 26 დეკემბერი/გილიერმო/"მელა და ყურძენი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1965 წლის 4 აპრილი/ნახუცრიშვილი/"ნაცარქექია" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1965 წლის 29აპრილი/ბუაჩიძე/"ეზოში ავი ძაღლია" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1965 წლის 9 დეკემბერი/მორეტო/"ცოცხალი პორტრეტი" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1965 წლის 10 ოქტომბერი /რაძინსკი/ „კიდევ ერთხელ სიყვარულძე“ –რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1966 წლის 8 ივნისი/ა.სამსონია/"ზღვა და სიყვარული" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1966 წლის 29 სექტემბერი/ფ.ხალვაში/"გადარჩენილი უკვდავება" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1966 წლის 30 ივნისი/შ.როყვა/"დედა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1966 წლის 28 დეკემბერი/სვაიდი/"სახლი ზღვის პირას" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1967 წლის 17 მარტი/ბუაჩიძე/"პლატონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1967 წლის 1 ივნისი/ა.ჩხაიძის/"სიბრძნე სიცრუისა" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1967 წლის 15 ივლისი/სამსონია/"ძველი ქოლგა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1967 წლის 23 ნოემბერი/ა.გეწაძე/"წმინდანები ჯოჯოხეთში" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1968 წლის 31 იანვარი  /მოლიერი/  „ძალათ ექიმი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1968 წლის 1 თებერვალი/ლერმონტოვი/"ესპანელები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1968 წლის20 ივნისი/პეიჩოვი/"ყოველ შემოდგომის საღამოს" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1968 წლის 5 ივლისი/გეწაძე/"ყარამან ყანთელაძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1968 წლის 28 დეკემბერი/ოსტროვსკი/"უმზითვო" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1969 წლის 19 ივლისი/სოფოკლე/"ანტიგონე" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1969 წლის 25 მაისი  /ა. ჩხაიძე/   „ხიდი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1969 წლის 1 ნოემბერი /ვ.შაველა/ „ალუდა ქეთელაური“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 1 იანვარი/დარასელი/"კიკვიძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1970 წლის  3 აპრილი  /ბაიჯიევი/  „დუელი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1970 წლის 5 მარტი  /კანდელაკი/  „დრო 24 საათი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 10 ივნისი  /ნ. დუმბაძე/  „ნუ გეშინია დედა“  –რჟ. გ. ლორთქიფანიძე
 • 1970 წლის 17 ივნისი  /შექსპირი/  „მეთორმეთე ღამე“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 16 ივლისი  /მიტრონოვი/  „გაძარცვა შუაღამისას“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 11 დეკემბერი/სამსონია/"ვაჩე ვაჩეიშვილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1971 წლის 26 აპრილი   /ლორთქიფანიძე/  „განთიადი ხევში“  –რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1971 წლის  12 ივნისი  / ფანჯიკიძე /  „მეშვიდე  ცა“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 30 ივნისი  /იოსელიანი/  „6 შინაბერა და 1 მამაკაცი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1971 წლის 31 დეკემბერი / იდმატოვი /  „ჩემი წითელი თავსაფრიანი ჩინარი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 10 ნოემბერი  /მიტროფანოვი/„მკვლელობა სადგურზე“ –  რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1972 წლის 18 მარტი/დელმარი/"დაუთმეადვილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1872 წლის 23 თებერვალი  /შ. როყვა/  „ლაპარაკობს მოსკოვი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1972 წლის 8 ივნისი  /გოგოლი/  „რევიზორი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1972 წლის 23 ნოემბერი  /ბარათაშვილი/ „დაუმთავრებელი ძიება ანუ კოტე მარჯანიშვილის 4 დღე“  – რეჟ. იონათამიშვილი
 • 1973 წლის 7 თებერვალი/კანდელაკი/"გაუმარჯოს სიცოცხლეს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1973 წელი/შერვაშიძე/"მზეს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1973 წლის 22 აპრილი /ჟერის/  „მეექვსე სართული“  – რჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1973 წლის 2 ივნისი  /ხუხაშვილი/  „მოსამართლე“ – რეჟ. ვ. ნოკოლაძე
 • 1973 წელი 18დეკემბერი /დ.კლდიაშვილი/  „დარისპანის გასაჭირი“  – რეჟ. ვ.ნიკოლაძე
 • 1973 წლის 29 სექტემბერი  /ნ. დუმბაძე/  „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“ – გ. ლორთქიფანიძე
 • 1973 წლის 10 მარტი  /ალი სამსონია/  „მონაწილე ვარ მწუხარების“ –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1973 წელი 29 დეკემბერი / სტროინოვი/  „ოსტატები“  – რეჟ. კალუტოვი
 • 1973 წლის 30 დეკემბერი  /შ. დადიანი/  „გუშინდელნი“  – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1974 წლის 28 მაისი  /გეწაძე/  „გზა, ყარამანს ცოლი მოყავს“ – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1974 წლის 11 ივნისი/დევიძე/"ჩვენ ყველანი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1974 წლის 23 თებერვალი  / ფანჯიკიძე/  „თვალი პატიოსანი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1974 წლის 26 ოქტომბერი  / პაშეკი /  „ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიტი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1974 წლის 21 ნოემბერი  /ზურაბოვი/  „ლიკა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1974 წელი 16 მარტი / ლ. თაბუკაშვილი/  –  „ჭრილობა“  –  რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1975 წლის  9 მაისი  /შერვაშიძე/  „სიმღერა შევარდენზე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1975 წლის  22 ნოემბერი  /კანდელაკი /  „აიეტი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1975 წლის 23 ოქტომბერი  /მამულაშვილი/  „მერხებზე ანგელოზები სხედან“ – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1975 წლის 15 ივნისი  /გორკი/  „ეგორ ბულოვჩჩი და სხვები“  –  რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1976 წლის  16 ივნისი  /როზოვი/  „ საღამოდან შუადღემდე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1976 წლის 30 სექტემბერი  / კანდელაკი /  „ხევსურული ბალადა „  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1976 წლის  29 დეკემბერი  / იათაშვილი /  „ქინქლა „  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1976 წლის 2 აპრილი  ა. ჩხაიძე/  „როცა ქალაქს სძინავს“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1976 წელი 4 ნოემბერი /ა. ჩხაიძე/  „თავისუფალი თემა“  – რეჟ.  დ. ხინიკაძე
 • 1976 წელი  /იბრაგიმბერკ/  „მწვანე კარს იქით“–   რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1976 წლის 4 ნოემბერი  /თაბორიძე/  „ქორწილი ჩვენს სოფელში“   – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1977 წლის 20 მაისი  / ა. სამსონია /  „წვიმიანი მზიანეთი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1977 წლის  24 ნოემბერი  / ქიაჩელი /  „ჰაკი აძბა“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1977 წლის 3 ივნისი  /კანდელაკი/  „ დრო 24 საათი“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1977 წლის 13 მარტი  /პატრიკი/  „ უცნაური ქალი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1977 წელი 10 დეკემბერი „ყველაზე მწუხარე კაცი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წლის 24 მარტი  /სებასტიანი/  „უსახელო ვარსკვლავი“   – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წლის 6 მაისი   / ლორია /  „ავტოპორტრეტი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1978 წლის 1 დეკემბერი  /ბულგაკოვი/  „ სრბოლა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1978 წლის 13 დეკემბერი /თ. ჭილაძე/   „ბუდე მეცხრე სართულზე“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წელი 30 ივნისი /ო. იოსელიანი/  „სანამ ურემი გადაბრუნდება“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წლის 23 ივლისი  /გეწაძე/  „უხატო ეკლესია“  – რეჟ. აბრამიშვილი
 • 1979 წლის 27 მარტი  / ბარათაშვილი /  „ჩემი ყვავილეთი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1979 წლის 24 აპრილი  /იოსელიანი/   „შთამომავლობა“  –  რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1979 წლის 8 ნოემბერი  „ნაცარქექია“   – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1979 წლის  2 ოქტომბერი  /შ. როყვა/   „ნდობა“ – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1980 წლის 5 დეკემბერი/სოსინი/"ესმოხდა" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1980 წლის 6 მარტი  / შალუტაშვილი /  „კატასტროფა“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1980 წლის  22 აპრილი  /ლავრენიევი/  „რღვევა“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1980 წლის 8 მაისი  / მაკაინოვი /  „ტრიბუნალი“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1980 წელი 30 ივნისი /თ. ჭილაძე/  „როლი დამწყები მსახიობისთვის“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1980 წლის 28 დეკემბერი  /მირეშნიჩესკო/  „მესამე თაობა“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1980 წლის 31 დეკემბერი   „დარისპანის გასაჭირი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1981 წლის 1 მარტი  /სამსონია/  „ორმოცლიანთა კლუბი“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1981 წლის 29 აპრილი  „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1981 წლის 18 ივნისი „ოქრო აჭარის ლაჟვარდში“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1981 წლის 25 დეკემბერი  /პატრიკი/  „უცნაური ქალი“  –  რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1982 წლის 22 ივლისი  / იათაშვილი /  პართენმა ბინა მიიღო“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1982 წელი 31 მარტი /სემიონოვი/  „საკდეს დავალებული აქვს განაცხადოს“  – რეჟ. გ.აბესაძე
 • 1982 წლის 16 ოქტომბერი  /სანიკიძე/  „მედეა“  – რეჟ.  მესხი
 • 1982 წლის 6 ივნისი  /რადოევი/  „წითელი და მიხაკისფერი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1982 წლის 31 დეკემბერი  /ჩხაიძე/  „სათადარიგო აეროდრომი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1983 წლის  12 ნოემბერი  /გოთუა/  „მეფე  ერეკლე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1983 წლის 5 ივნისი  /ლორკა/  „ბერნალდა ალბას სახლი“  – რეჟ. კვალიაშვილი
 • 1983 წლის 29 იანვარი  /დამპილოვი/  „იხვებზე ნადირობა“  – რეჟ.  მ. ლებანიძე
 • 1984 წლის 23 დეკემბერი  /მამულაშვილი/  „გამოცდა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1984 წლის 20 ნოემბერი /გრიგორიევი/  „რომანსი შეყვარებულებზე“ – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1984 წლის 27 მარტი  /ნეში/  „წვიმის გამყიდველი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1985 წლის 23 მაისი  /ნ. დუმბაძე/  „მე ვხედავ მზეს“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1985 წლის 5 აპრილი  /შამანაძე/  „ღია შუშაბანდი“  –  რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1985 წლის 2 ივლისი  /გელმანი/  „პირისპირ“   – რეჟ.  მ. ლებანიძე
 • 1986 წლის 23 თებერვალი  /ა. ჩხაიძე/  მესამე ზარის შემდეგ“ – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1987 წლის 11 დეკემბერი  /ნახუცრიშვილი/  „კომბლე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1987  წლის 4 თებერვალი  “ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1987 წლის 27 ივნისი  /თ. ჭილაძე/  „ჩიტების ბაზარი“  – რეჟ. გ. ჩანკვეტაძე
 • 1988 წელი 22 ოქტომბერი /ა.სამსონია/„ ჩემო კარგო ქვეყანავ“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1988 წლის 11 თებერვალი  /დოროზცევი/  „ბოლო მთხოვნელი“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1988 წლის 16 ივნისი /ვეჟინოვი/  „დოროთეა“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1988 წლის 30 ივლისი /მილოროვა/  „საბედისწერო ხუმრობა“  – რეჟ. გ. ჩანკვეტაძე
 • 1988 წლის 29 დეკემბერი  /კოტეტიშვილი/  „ზაალ გადაგვარჩინე“  – რეჟ. ჩანკვეტაძე
 • 1989 წლის  1 იანვარი  /ელიოზიშვილი/  „სარკე“  –რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1989 წლის 17 მარტი  /გ. დოჩანაშვილი/  „ხორუმი ქართული ცეკვა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1989 წლის 28 ოქტომბერი /შოლომადუირემი/  „მერძევე ტევიე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1989 წლის 30 მაისი  /ა. ჩხაიძე/  „ზღვის მოქცევა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1990 წლის 30 ოქტომბერი /ქურდოვანიძე/  „ცისარტყელა ნაცრისფერ ლავაშში“ –რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1990 წლის 30 იანვარი  /ხეთაგური/  „თეთრი პალატა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1990 წლის 15 მაისი  /ო. ჩხეიძე/  „თედორე“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1991 წლის 1 მარტი  /ერისთავი/  „ძუნწი და უჩინმაჩინის ქუდი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1991 წლის 10 მაისი  /ნ.დუმბაძე/  „მზე მხიარული და სევდიანი“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1991 წლის 28 ივნისი  /ხატისკაცი/  „სიბრძნე სიცრუისა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1992 წლის 18 იანვარი  /გრებნევი/  „წარმატება“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1992 წლის 4 აპრილი  /ნ. დუმბაძე/  „კუკარაჩა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1992 წლის 1 თებერვალი /ნახუცრიშვილი/ “ჭინჭრაქა“ – რეჟ. ს. ბაზიაშვილი
 • 1992 წლის 2 ივნისი  /ნესინი/  „მომკალ, მომკალ ჩემო კარგო“ – რეჟ. ს. ბაზიაშვილი
 • 1992 წლის 21 ივლისი  „სამანიშვილის დედინაცვალი“ – რჟ. ე.ჩაიძე
 • 1993 წლის 27 თებერვალი /კაჭარავა/ „იმპროვიზაციები ფელინის ორკესტრისათვის“ – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • „ოქროს თევზი“ – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • „ელექტრა“ – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1995 წლის 29 აგვისტო /გრ. რობაქიძე/  „ლამარა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1995 წლის 10 სექტემბერი /ჟან ანუი/  „ტოროლა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1996 წლის 24 აგვისტო  /ხუხაშვილი/  „ცრუ ნერონი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1996 წლის 10 ოქტომბერი  /ჩეხოვი/ „ხელის თხოვნა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1996 წლის 18 იანვარი /ი. ჭავჭავაძე/ „ჩვენისთანა ბედნიერი განა არის სადმე ერი? – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1997 წლის 29 მარტი /ბულგაკოვი/  „ბომგარდი“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1999 წლის 30 მარტი /ლაგერკვისტი/  „ბარაბა“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1999 1 აგვისტო /გ. ერისთავი/  „გაყრა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1999 წლის 27 სექტემბერი  /თაბუკაშვილი/ „მერე რაა რომ სველია, სველი იასამანი“ –რეჟ. ლ.სვანაძე
 • 2000 წელი 18 აგვისტო /საიმონი/  „ბილოქსური ბლუზი“ – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 2005 წელი  /ნ. დუმბაძე/  „მზიანი ღამე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 2005 წელი 12 სექტემბერი /კლდიაშვილი/ „დარისპანის გასაჭირი“  – რეჟ. ზ. პაპუაშვილი
 • „მამურე“ – რეჟ. ს. ნემსაძე
 • 2006 წლის 27 მარტი /გ. დოჩანაშვილი/  „ვატერ(პო)ლო“  – რეჟ. მ.  ლებანიძე
 • 2006 წელი  /ა. კამიუ/  „კალიგულა“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 2006 წლის 25 ივნისი /ი. სამსონაძე/"საღამოს ბაღში როგორც ფერად სიზმარში" - რეჟ. გ. თავაძე
 • 2007 წლის 10 ივნისი /ლ. ბუღაძე/ "ნუგზარი და მეფისტოფელი" - რეჟ. გ. თავაძე
 • 2007 წლის 20 ნოემბერი  /თ. ჭილაძე/ "ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო" - რეჟ. გ. თავაძე, ვ. აბულაძე
 • 2007 წლის 30 დეკემბერი  /თ. ჯუჯენოღლუ/ "ზვავი" - რეჟ. ა. ენუქიძე
 • 2008 წლის 18 ივლისი /კ. გოლდონი/ "ორი ბატონის მსახური" - რეჟ. გ. თავაძე
 • 2008 წელი 13 ოქტომბერი /მ. ვიშნეკი/ „გვესაჭიროება მოხუცი კლოუნი“ – რეჟ. გ. თავაძე
 • 2009 წელი 27 ნოემბერი /ი. სამსონაძე, გ. თავაძე/ „ბანანისა და კომშის პუდინგი კონიაკითა და რომით“ – რეჟ. გ. თავაძე
 • 2009 წელი 30 აგვისტო /სოფოკლე/ "ელექტრა"- რეჟ. მ. ჩარკვიანი
 • 2010 წელი 15 ოქტომბერი /ა. ენუქიძე/"დავა გემოვნებაზე"- რეჟ. ა. ენუქიძე
 • 2011 წელი 15 ნოემბერი /ე. ბრაერი/ „ბოლო გაჩერება"- რეჟ. გ. გოშაძე
 • 2013 წელი 10 აგვისტო /ე. ზოლა/ "ტერეზა რაკენი"- რეჟ. ა.ვარსიმაშვილი
 • 2013 წელი 11 ივნისი /ჯონ ბოიტონ პრისტლის/ "31 ივნისი"- რეჟ. დ. მღებრიშვილი
 • 2013 წელი 10 დეკემბერი /პ. მარივო/ "სიყვარულით გაკეთილშობილებული არლეკინი"- რეჟ. პ.ციკოლია
 • 2013 წელი 28 დეკემბერი /ჯუზეპე აროტოს, ბელიზარიო რანდონე/ "ქვრივთა ნუგეშისმცემელი"- რეჟ. კ. აბაშიძე
 • 2014 წელი 31 მაისი / უ. შექსპირი/ "მაკბეტი"- რეჟ. ა. ენიქიძე
 • 2014 წელი 15 ოქტომბერი / ნ. გოგოლი/ "ქორწინება"- რეჟ. ლ. შეროზია
 • 2015 წელი 29 დეკემბერი /კ. ჩაპეკი/ "მაწანწალა ზრაპარი"- რეჟ. დ. მაცხონაშვილი
 • 2015 წელი 4 აგვისტო / ლ. კავანი/ "ღამის პორტიე"- რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 2015 წელი 5 აგვისტო /ი. ვილკვისტი/ "ბონდოს ღამე" - რეჟ. ა. ენუიქიძე
 • 2015 წელი 31 აგვისტო / ი. ბერგმანი/ "ჩურჩული და კივილი" - რეჟ. მ. ჩრკვიანი
 • 2015 წელი 9 ოქტომბერი /ი. საპდარუ/ "მსუქანი ბიჭი ნატურმორტში" - რეჟ. ი.საპდარუ
 • 2015 წელი 29 დეკემბერი / ვ.ფშაველა / "სტუმარ მასპინძელი"- რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 2016 წელი 31 იანვარი / დ. კლდიაშვილი/ "კუდიანის დღიურები" - რეჟ. ა.ენიქიძე
 • 2016 წელი 8 აპრილი / პ. მარბერი / "უფრო ახლოს" - რეჟ. ნ. ჩაკვეტაძე
 • 2016 წელი 24 აპრიული / ნ. დუმბაძე / "თეთრი ბაირაღები"- რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 2016 წელი 24 ივნისი / ს. მროჟეკი / "სინდრომი ანუ ვის უგალობ ვისაო?!"- რეჟ. ა. ენიქიძე
 • 2016 წელი 29 ივლისი / ი. ფრანკო / "მოპარული ბედნიერება" - რეჟ. ლ.მ. ზაიკაუსკასი
 • 2016 წელი 2 სექტემბერი / ი. პილხი / "რემდენი დემონიც გნებავთ"- რეჟ. ი. გლომბი
 • 2017 წელი 28 იანვარი / გ. ბათიაშვილი / "სამშობლო მცირეთა და მრავალთა"- რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 2017 წელი 25 მარტი / ი. რეზა / "ომის ღმერთი"- რეჟ. გ. შალუტაშვილი
 • 2017 წელი 13 მაისი /ნ. დუმბაძე / "ღმერთო რისთვის"- რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 2017 წელი 25 მაისი / მ. შიზგალი / "ვეფხვი"- რეჟ. ქ. დოლიძე
 • 2017 წელი 21 ივლისი / მ. დონახი / "სილამაზის დედოფალი"- რეჟ. ლ.მ. ზაიკაუსკასი
 • 2017 წელი 15 ოქტომბერი / ნ. სადღობელაშვილი / "ედიტ პიაფი"- რეჟ. გ. სიხარულიძე
 • 2017 წელი 12 დეკემბერი / ა. პეკი / "კონკია"- რეჟ. ქ. ბრაუნი
 • 2018 წელი 24 მარტი / მოლიერი, მ. ფრიში, ა. პუშკინის მიხედვით / „სიყვარულის ფორმულა ანუ დონ ჟუანი“ - რეჟ. ა. ენუქიძე
 • 2018 წელი 2 ივნისი / ი. საპდარუ / „განმშორებელი“ - რეჟ. ი. საპდარუ
 • 2018 წელი 18 ივლისი / ჯ. მარტინი / „კილი და დუ“ - რეჟ. ქ. დოლიძე
 • 2018 წელი 3 სექტემბერი / კ. კლიხალსკა / „სასტუმრო ჰაიფა“რეჟ. ი. გლომბი
 • 2018 წელი 27 ოქტომბერი/ ს. მროჟეკი / „ზაფხულის დღე“ - რეჟ. გ. გოშაძე
 • 2018 წელი 23 ნოემბერი / ა. ლინტგრენის მიხედვით / „პეპი მაღალიწინდა“ - რეჟ. მ. კვირკველია
 • 2019 წელი 27 მარტი / დ. კლდიაშვილის მიხედვით / „KLDIASHVILI.GE #იმედითადამოთმინებით“ - რეჟ. ა. ენუქიძე
 • 2019 წელი 2 აპრილი / ა. ცაგარელი / „ხანუმა“ - რეჟ. ა. ენუქიძე
 • 2019 წელი 7 ივნისი / ლ. თაბუკაშვილი / „სადღაც ცისარტყელას მიღმა“ - რეჟ. ქ. დოლიძე
 • 2019 წელი 14 ივნისი / ა. ლორთქიფანიძე / „კუნძული“ - რეჟ. ი. ბაკურაძე
 • 2019 წელი 10 აგვისტო / ტ.უილიამსი / „მინის სამხეცე“ - რეჟ. ი. ნოვარა
 • 2019 წელი 2 ოქტომბერი / კ.კლიხალსკა / „კლასიკური კოპროდუქცია“ - რეჟ. ი. გლომბი
 • 2020 წელი 17 ივლისი / ნ.ხარატიშვილი / „ელექტრას ომი“ - რეჟ. გ. მაცხონაშვილი
 • 2020 წელი 28 ივლისი / ე.ბრაერი / „ბოლო გაჩერება“ - რეჟ. გ. გოშაძე