ბათუმის დრამატული თეატრი

სპექტაკლოგრაფია

o    1937 წლის 2 აპრილი /კ.გოლდონი/ "სასტუმროს დიასახლისი" - რეჟ. ჩხაიძე 

o    1937 წლისმაისი /გ. მდივანი/  "ბრმა"- რეჟ. დ. ჩხაიძე 

o    1937 წლის 15 ნოემბერი /ს.მთვარაძე/  "თევრათ" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1937 წლის 28 დეკემბერი /გ. მთვარაძე/  "სამშობლო" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1938 წლის 21 თებერვალი /ს.კლდიაშვილი/  "გმირთა თაობა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1938 წლის 29 მაისი /ს. შანშიაშვილი/  "არსენა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1938 წლის 23 ივნისი /ძმ.ტურები/  "პირისპირ" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1938 წლის 12 სექტემბერი /გ. თქთაქიშვილი/  "ხალხის რჩეული" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1938 წლის 20 სექტემბერი /ს.შანშიაშვილი/  "ფოლადაური" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1939 წლის 17 იანვარი /კაკაბაძე/  "კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. შ. ხომერიკი

o    1939 წლის 28 აპრილი /გ. ნახუცრიშვილი/  "ლადო კეცხოველი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1939 წლის 23 იმაისი /შ.დადიანი/  "გუშინდელნი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1939 წლის 24 ივნისი /გოგოლი/  "რევიზორი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე

o    1939 წლის 20 ნოემბერი /ვიოტეხოვი/  "პავლე გრეკოვი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1939 წლის 11 დეკემბერი /ა. ცაგარელი/  "რაც გინახავს" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1940 წლის 29 იანვარი /კაკაბაძე/  "ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1940 წლის 23 მარტი /მიქავა/  "ცხოვრების ფერადები" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე

o    1940 წლისივნისი /მ. მიქელაძე/  "უჩინარი ბავშვი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1940 წლისმაისი  "უდანაშაულო დამნაშავე" - რეჟ. შ. ხომერიკი

o    1940 წლის 14 სექტემბერი /შალიკაშვილი/  "უნიადაგონი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე

o    1940 წლის 23 ნოემბერი /ა.წერეთელი/  "პატარა კახი" - რეჟ. შ. ხომერიკი

o    1940 წლის 19 ნოემბერი /კოლიჩენკო/  "აყვავებული ბაღი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1940 წლისდეკემბერი /ნაიდიროვი/  "ვანიუშინის სახლი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე

o    1941 წლის 29 თებერვალი /ა.ესენოვა/  "შემშათ" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1941 წლის 15 მარტი /ა.შერვაშიძე/  "მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1941 წლის 19 აპრილი /გეგრელი/  "ჩემი შვილი" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1941 წლისიმაისი /რამიშვილი/  "სტუმარ მასპინძლობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1941 წლის 31 მაისი /გუცკოვი/  "ურიელაკოსტა" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე

o    1941 წლის 17 სექტემბერი /ფინი და გუსი/  "ბერლინის გასაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1941 წლის 18 ოქტომბერი /რუნშტეინი/  "გაგრძელება იქნება" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1941 წლის 15 ნოემბერი /ტრენიევი/  "ლოუბოვ იაროვაი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე

o    1941 წლის 13 დეკემბერი /კ.ბუაჩიძე/  "მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1942 წლის 14 თებერვალი /ნეგიროვი/  "იაროსლავ ირეკი" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1942 წლის 18 მარტი /დარასელი/  "კიკვიძე" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე

o    1942 წლის 21 იმაისი /ა.შერვაშიძე/  "გენერალი ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1942 წლის 21 ოქტომბერი /ვ.როკი/  "ინჟინერი სერგეევი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1942 წლის 22 ნოემბერი /იალუნერი/  "ძველ აგარაკზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1942 წლის 12 დეკემბერი /ჰაჯიბეკოვი/  "არშინ-მალ-ალან" - რეჟ. მურღულია

o    1943 წლისაპრილი /ჟეშევსკი/  "ოლეკო დუნდიჩი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1943 წლისაპრილი /სიმონოვი/  "მელოდე" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1943 წლისაგვისტო /სობკო/  "საგუშაგოზე" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1943 წლისსექტემბერი  "სიკვდილთან თამაში" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1943 წლისოქტომბერი /გ.მდივანი/  "პარტიზანები" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1943 წლის 29 ოქტომბერი /ა.სუმბათაშვილი/  "ღალატი" - რეჟ. მურღულია

o    1943 წლის 31 დეკემბერი /გ.ქორელი/  "მარტიტანკა სიგარეტი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1943 წლის 25 დეკემბერი /გ.ჯაფარიძე/  "ჟამთაბერის ასული" - რეჟ. მურღულია

o    1944 წლის 30 ივნისი /ოსტროვს/  "უდანაშაულო დამნაშავენი" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1944 წლის 18 ნოემბერი /კლდიაშვილი/  "ირმის ხევი" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1944 წლის 28 დეკემბერი /კლდიაშვილი/  "ირინეს ბედნიერება" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1945 წლის 15 მარტი /ვ. ვშაველა/  "მოკვეთილი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1945 წლის 18 მაისი /ცაგარელი/  "ხანუმა" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1945 წლის 26 მაისი /კ.გოლდონი/  "ორი ბატონის მსახური" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1945 წლის 20 ივლისი /ლ. გოთუა/  "სიცოცხლის ძალა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1945 წლის 27 ივლისი /სოფოკლე/  "მეფე ოიდიპოსი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1945 წლისნოემბერი /კანდელაკი/  "ბაბუა თევდორე" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1945 წლისდეკემბერი /ოსტროვსკი/  "შემოსავლიანი ადგილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1945 წლის 30 დეკემბერი /ვ. გაბესკერია/  "მარტოხელა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1946 წლის 1 თებერვალი /გ.ქელბაქიანი/  "შესაფერი ჯილდო" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1946 წლის 30 მარტი /მეიო, ენეკენი/  "ბიჭუნა" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1946 წლისნოემბერი /კაკაბაძე/  "კოლმეურნის ქონწინება" - რეჟ. გ. მრავლაძე

o    1946 წლის 29 დეკემბერი /მალიუგინი/  "ძველი მეგობრები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1947 წლის 25 იანვარი /გარსია ლორკა/  "სისხლიანი ქორწილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1947 წლის 28 თებერვალი /ლავრენიევი/  "მეზღვაურები" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1947 წლის 14 ივნისი /სიმონოვი/  "რუსეთის საკითხი" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1947 წლის 28 ივნისი /მოსაშვილი/  "სადგურის დიასახლისი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1947 წლისოქტომბერი /დ.ანთაძე/  "უბრალო ადამიანები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1947 წლის 27 დეკემბერი /ადიუსი/  "ღრმა ფესვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1948 წლის 30 იანვარი /ვ.კანდელაკი  "რევაზ პირველი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1948 წლისაპრილი /ვ.დარასელია/  "გამახარე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1948 წლისმაისი /კოტაევი/  "დასვენების დღე" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1948 წლის 29 ივნისი /საევი/  "ტაიმერი ვეძახით" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1948 წლის 30 ოქტომბერი /დოლონაძე/  "მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1948 წლის 30 ნოემბერი /ა.ცაგარელი/  "რაც გინახავს" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1948 წლისდეკემბერი /გ.მდივანი/  "შევარდენი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი

o    1948 წლის 25 დეკემბერი /შატბერაშვილი/  "რკინის პერანგი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1949 წლის 14 იავნარი /სოფრონოვი/  "მოსკოვური ხასიათი" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1949 წლისმარტი /ს.მთვარაძე/  "სურამის ციხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1949 წლის 23 აპრილი /სოფრონოვი/  "ერთ ქალაქში" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი

o    1949 წლის 15 მაისი /ა.ლორია/  "მეგობრობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1949 წლის 27 ივლისი /ცენტერაძე/  "მამელუქი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი

o    1949 წლისნოემბერი /მოსაშვილი/  "ჩაძირული ქვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1949 წლის 3 დეკემბერი /ნაკაშიძე/  "ვინ არის დამნაშავე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1949 წლის 22 დეკემბერი /სალუქვაძე/  "დიადი გზა" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1950 წლის 11 თებერვალი /შ.დადიანი/  "ნინოშვილის გურია" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1950 წლის 11 თებერვალი /შ.დადიანი/  "ნაპერწკალთან" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1950 წლის 7 მაისი /შანშიაშვილი/  "იმერეთის რამეები" - რეჟ. ს.ვაჩნაძე

o    1950 წლის 10 ივნისი /მაკლიარცი/  "სახიფათო გზაჯვარედინი" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1950 წლის 22 ივლისი /მერიდანი/  "ცელქი ბაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1950 წლის 14 აგვისტო /მოსაშვილი/  "მისი ვარსკვლავი" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1950 წლის 18 ნოემბერი /კ.ბუაჩიძე/  "ფაქიზი განცდები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1950 წლის 23 დეკემბერი /ი.პოპოვი/  "ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1951 წლის 2 იმაისი /ლ.ტოლსტოი/  "ცოცხალი ლეში" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1951 წლის 26 იმაისი /ვ.დარასელი/  "კიკვიძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1951 წლის 10 ნოემბერი /აფშილავა/  "ჩვენთან მთებში" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1951 წლის 29 დეკემბერი /დადიანი/  "გუშინდელნი" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი

o    1952 წლის 10 სექტემბერი /ი.ვაკელი/  "რვალი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1952 წლის 19 აპრილი /დადიანი/  "ნაპერწლიდან" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი

o    1952 წლის 23 მაისი /შანშიაშვილი/  "ხევისბერი გოცა" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი

o    1952 წლისივლისი /ჩიტაიშვილი/  "მირანგულა" - რეჟ. ნ. დეისაძე

o    1952 წლის 28 ივლისი /ლავრენიევი/  "რღვევა" - რეჟ. შ. მესხი

o    1952 წლისნოემბერი /ბარიანოვი/  "იმათ მხარეში" - რეჟ. შ. მესხი

o    1952 წლის 12 დეკემბერი /შერვაშიძე/  "ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1953 წლის 12 თებერვალი /კანდელაკი/  "გარდატეხის გაზაფხული" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1953 წლის 17 ოქტომბერი /ვასილევი/  "ამქვეყნიური სამოთხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1953 წლის 18 სექტემბერი /ფაიკო/  "თავისუფლების გზა" - რეჟ. შ. მესხი

o    1953 წლის 30 აპრილი /ბუაჩიძე/  "მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. მ. ჩარკვიანი

o    1953 წლის 29 მაისი /გორკი/  "ვასა უელეჟნოვა" - რეჟ. შ. ბასიაშვილი

o    1953 წლის 25 ნოემბერი /კანდელაკი/  "სარეველა" - რეჟ. შ. მესხი

o    1953 წლის 26 დეკემბერი /ოსტროვს./  "დაგვიანებული სიყვარული" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1954 წლის 19 თებერვალი /ა.წერეთელი/  "პატარა კახი" - რეჟ. შ. მესხი

o    1954 წლის 27 თებერვალი /კანდელაკი/  "ორი სპეციალისტი" - რეჟ. შ. მესხი

o    1954 წლისმაისი /ჰიქმეთი/  "ლეგენდა სიყვარულზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1954 წლის 14 ივლისი /ბერძენიშვილი/  "დიდი ბაღი" - რეჟ. ც. პეტუაშვილი

o    1954 წლის 13 ოქტომბერი   "ოქრო სამაჯურები" - რეჟ. ზ. ღლონტი

o    1954 წლის 30 დეკემბერი /ჯაკომეტი/  "დამნაშავის ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1955 წლის 22 თებერვალი /ლორია/  "დინარა" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1955 წლის 27 აპრილი /კანდელაკი/  "მაია წყნეთელი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1955 წლის 30 მაისი /შ.ინასარიძე/  "მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1955 წლისსექტემბერი /ვაკელი/  "აპრაკუნე" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1955 წლისსექტემბერი /ა. შტეინი/  "პერსონალური საქმე" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1955 წლის 10 ოქტომბერი /ბერძენიშვილი/  "ოთარაანთ ქვრივი" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1955 წლისდეკემბერი /კერშონი/  "ორი ობოლი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1955 წლის 30 დეკემბერი /კლდიაშვილი/  "დაბრუნება" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1956 წლისიანვარი /ა.შერვაშიძე/  "პროვინციელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1956 წლის 28 იანვარი /ივანიშვილი/  "ვიღაცამ დარეკა" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1956 წლის 28 აპრილი /ჩიტაიშვილი/  "ძველ უბანში" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1956 წლისსექტემბერი /ა.შტეინი/  "პერსონალური საქმე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1956 წლის 27 დეკემბერი /შექსპირი/  "ჰამლეტი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი

o    1957 წლის 2 მარტი /კარნელი/  "სიდი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1957 წლისმაისი /პეჩურინი/  "მალხაზი და ვარსკვლავები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1957 წლის 12 ივლისი /ივანიშვილი/  "გზებბი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1957 წლისნოემბერი /ბერძენიშვილი/  "დაჭრილი არწივი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1957 წლისნოემბერი /კანდელაკი/  "ოქროს საწმისი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე

o    1957 წლის 31 დეკემბერი /დევაძე/  "მეუღლენი" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1958 წლის 28 მარტი /კაჭკაჭიშვილი/  "ამბავი ორი ბიჭისა" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1958 წლის 27 ივლისი /კატაევი/  "წრის კვადრატურა" - რეჟ. ნ. გაჩავა

o    1958 წლისსექტემბერი /ფ.ხალვაში/  "სისხლიანი ქვები" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1958 წლის 21 ოქტომბერი /ა.ჩხაიძე/  "გზაჯვარედინთან" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1959 წლის 16 იანვარი /ცაგარელი/  "ციმბირელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1959 წლისთებერვალი /შ.ინასარიძე/  "სიხარულის ძიებაში" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1959 წლისმარტი /დიხოვიჩი/  "ორასი ათასი" - რეჟ. ნ. გაჩავა

o    1959 წლის 14 მარტი /კაკაბაძე/  "კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. გ. გრავლაძე

o    1959 წლის 26 ივნისი /პ.ლორი/  "მევლუდი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1959 წლისსექტემბერი /შაროგრადსკი/  "ერთხელ გაზაფხულზე" - რეჟ. ნ. გაჩავა

o    1959 წლის 12 დეკემბერი /შექსპირი/  "ოტელო" - რეჟ. ტაბლიაშვილი

o    1960 წლისივნისი /ლომინაძე/  "თავდასხმა ღამით" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1960 წლის 11 ივნისი /მრევლიშვილი/  "ზვავი" - რეჟ. შატბერაშვილი

o    1960 წლის 6ივლისი /შერვაშიძე/  "სიმრერა შევარდენზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1960 წლის 25 სექტემბერი /პოპოუტი/  "როცა ასეთი სიყვარულია" - რეჟ. მ. ხინიკაძე

o    1960 წლისნოემბერი /ა.წერეთელი/  "კინტო" - რეჟ. მ. ხინიკაძე

o    1960 წლისდეკემბერი /დუმბაძე/  "მე ბებიკო ილიკო და ილარიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1960 წლისდეკემბერი /რანეტი/  "გზააბნეული შვილი" - რეჟ. შატბერაშვილი

o    1961 წლის 28 მარტი /შერვაშიძე/  "მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1961 წლის 23 აპრილი /გაოიუ/  "ტაიფუნი" - რეჟ. მ. ხინიკაძე

o    1961 წლისივნისი /ცაგარელი/  "ხანუმა" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1961 წლის 17 ივნისი /ფ.ხალვაში/  "ვაზის ტირილი" - რეჟ. შატბერაშვილი

o    1961 წლისსექტემბერი /ზორინი/  "ფეხბურთელები" - რეჟ. თ. აბაშიძე

o    1961 წლის 21 ოქტომბერი /სიმონოვი/  "მეოთხე" - რეჟ. მ. ხინიკაძე

o    1961 წლის 28 ოქტომბერი /კანდელაკი/  "ამაღლებული სოფელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1961 წლის 20 დეკემბერი /სუნდუკიანი/  "პეპო" - რეჟ. თ. აბაშიძე

o    1962 წლის 28 აპრილი /კაკაბაძე/  "ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. ჟორდანია

o    1962 წლისსექტემბერი /კლდიაშვილი/  "დარისპანის გასაჭირი" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1962 წლისნოემბერი /პლეტჩერი/  "მომრჯულების მომრჯულებელი" - რეჟ. გ. ჟორდანია

o    1962 წლის 24 ნოემბერი /პერალისი/  "ბაბთიანი გოგონა" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1962 წლის 23 დეკემბერი /ნახუცრიშვილი/  "გლახის ნაამბობი" - რეჟ. თ. აბაშიძე

o    1963 წლისმარტი /აფშილავა/  "ადამიანი დაბრუნდა" - რეჟ. შ. ინასარიძე

o    1963 წლის 21 მარტი /კოკტო/  "წამოუდგენელი მშობლები" - რეჟ. გ. ჟორდანია

o    1963 წლის 23 ნოემბერი /ა.სამსონია/  "ჩემი შვილი სიმონი" - რეჟ. გ. ჟორდანია