ბათუმის დრამატული თეატრი

სპექტაკლოგრაფია

 • 1937 წლის 2 აპრილი/კ.გოლდონი/ "სასტუმროს დიასახლისი" - რეჟ. დ. ჩხაიძე 
 • 1937 წლისმაისი/გ. მდივანი/  "ბრმა"- რეჟ. დ. ჩხაიძე 
 • 1937 წლის 15 ნოემბერი/ს.მთვარაძე/  "თევრათ" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1937 წლის28 დეკემბერი /გ. მთვარაძე/  "სამშობლო" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის21 თებერვალი /ს.კლდიაშვილი/  "გმირთა თაობა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის29 მაისი /ს. შანშიაშვილი/  "არსენა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის23 ივნისი /ძმ.ტურები/  "პირისპირ" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1938 წლის 12 სექტემბერი /გ. თაქთაქიშვილი/ „ხალხის რჩეული“ – რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის20 სექტემბერი /ს.შანშიაშვილი/  "ფოლადაური" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 17 იანვარი/პ.კაკაბაძე/  "კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1939 წლის 28 აპრილი/გ. ნახუცრიშვილი/  "ლადო კეცხოველი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1939 წლის23 იმაისი /შ.დადიანი/  "გუშინდელნი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 24 ივნისი/ნ.გოგოლი/  "რევიზორი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1939 წლის20 ნოემბერი /ვიოტეხოვი/  "პავლე გრეკოვი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 11 დეკემბერი/ა. ცაგარელი/  "რაც გინახავს" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1940 წლის 29 იანვარი/პ.კაკაბაძე/  "ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1940 წლის 23 მარტი/მიქავა/  "ცხოვრების ფერადები" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1940 წლისივნისი/მ.მიქელაძე/  "უჩინარი ბავშვი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1940 წლისმაისი /ა,ოსტროვსკი/ "უდანაშაულო დამნაშავე" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1940 წლის 14 სექტემბერი/ვ.შალიკაშვილი/  "უნიადაგონი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1940 წლის 23 ნოემბერი/ა.წერეთელი/  "პატარა კახი" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1940 წლის 19 ნოემბერი/კოლიჩენკო/  "აყვავებული ბაღი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1940 წლისდეკემბერი/ნაიდიროვი/  "ვანი უშინის სახლი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის29 თებერვალი /ა.ესენოვა/  "შემშათ" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 15 მარტი/ა.შერვაშიძე/  "მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 19 აპრილი/გეგრელი/  "ჩემი შვილი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1941 წლისიმაისი/რამიშვილი/  "სტუმარ მასპინძლობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 31 მაისი/გუცკოვი/  "ურიელაკოსტა" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის 17 სექტემბერი/ფინიდაგუსი/  "ბერლინის გასაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 18 ოქტომბერი/რუნშტეინი/  "გაგრძელება იქნება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1941 წლის15 ნოემბერი /ტრენიევი/  "ლოუბოვიაროვაი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის 13 დეკემბერი/კ.ბუაჩიძე/  "მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 14 თებერვალი/ნეგიროვი/  "იაროსლავირეკი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1942 წლის18 მარტი /დარასელი/  "კიკვიძე" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1942 წლის21 იმაისი /ა.შერვაშიძე/  "გენერალი ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 21 ოქტომბერი/ვ.როკი/  "ინჟინერი სერგეევი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის22 ნოემბერი /იალუნერი/  "ძველ აგარაკზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 12 დეკემბერი/ჰაჯიბეკოვი/  "არშინ-მალ-ალან" - რეჟ. მურღულია
 • 1943 წლისაპრილი/ჟეშევსკი/  "ოლეკ ოდუნდიჩი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1943 წლისაპრილი/სიმონოვი/  "მელოდე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლისაგვისტო/სობკო/  "საგუშაგოზე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლისსექტემბერი "სიკვდილთან თამაში" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლისოქტომბერი/გ.მდივანი/  "პარტიზანები" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 29 ოქტომბერი/ა.სუმბათაშვილი/  "ღალატი" - რეჟ. მურღულია
 • 1943 წლის 31 დეკემბერი/გ.ქორელი/  "მარტი ტანკა სიგარეტი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1943 წლის 25 დეკემბერი/გ.ჯაფარიძე/  "ჟამთა ბერის ასული" - რეჟ. მურღულია
 • 1944 წლის 30 ივნისი/ოსტროვს/  "უდანაშაულო დამნაშავენი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1944 წლის 18 ნოემბერი/კლდიაშვილი/  "ირმის ხევი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1944 წლის 28 დეკემბერი/დ.კლდიაშვილი/  "ირინეს ბედნიერება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის 15 მარტი/ვ. ვშაველა/  "მოკვეთილი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის 18 მაისი/ცაგარელი/  "ხანუმა" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის26 მაისი /კ.გოლდონი/  "ორი ბატონის მსახური" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1945 წლის 20 ივლისი/ლ. გოთუა/  "სიცოცხლის ძალა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის27 ივლისი /სოფოკლე/  "მეფე ოიდიპოსი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლისნოემბერი/კანდელაკი/  "ბაბუა თევდორე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლისდეკემბერი/ოსტროვსკი/  "შემოსავლიანი ადგილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1945 წლის 30 დეკემბერი/ვ. გაბესკერია/  "მარტოხელა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1946 წლის 1 თებერვალი/გ.ქელბაქიანი/  "შესაფერი ჯილდო" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1946 წლის 30 მარტი/მეიო, ენეკენი/  "ბიჭუნა" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1946 წლისნოემბერი/კაკაბაძე/  "კოლმეურნის ქონწინება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1946 წლის29 დეკემბერი /მალიუგინი/  "ძველი მეგობრები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის25 იანვარი /გარსიალორკა/  "სისხლიანი ქორწილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის28 თებერვალი /ლავრენიევი/  "მეზღვაურები" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1947 წლის 14 ივნისი/სიმონოვი/  "რუსეთის საკითხი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1947 წლის28 ივნისი /მოსაშვილი/  "სადგურის დიასახლისი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლისოქტომბერი/დ.ანთაძე/  "უბრალო ადამიანები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის 27 დეკემბერი/ადიუსი/  "ღრმა ფესვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის30 იანვარი /ვ.კანდელაკი  "რევაზ პირველი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლისაპრილი/ვ.დარასელია/  "გამახარე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლისმაისი/კოტაევი/  "დასვენების დღე" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის 29 ივნისი/საევი/  "ტაიმერი ვეძახით" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის 30 ოქტომბერი/დოლონაძე/  "მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 30 ნოემბერი/ა.ცაგარელი/  "რაც გინახავს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლისდეკემბერი/გ.მდივანი/  "შევარდენი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1948 წლის25 დეკემბერი /შატბერაშვილი/  "რკინის პერანგი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის14 იავნარი /სოფრონოვი/  "მოსკოვური ხასიათი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1949 წლისმარტი/ს.მთვარაძე/  "სურამის ციხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 23 აპრილი/სოფრონოვი/  "ერთ ქალაქში" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1949 წლის 15 მაისი/ა.ლორია/  "მეგობრობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 27 ივლისი/ცენტერაძე/  "მამელუქი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1949 წლისნოემბერი/მოსაშვილი/  "ჩაძირული ქვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1949 წლის 3 დეკემბერი/ნაკაშიძე/  "ვინ არის დამნაშავე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 22 დეკემბერი/სალუქვაძე/  "დიადი გზა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის 11 თებერვალი/შ.დადიანი/  "ნინოშვილის გურია" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის11 თებერვალი /შ.დადიანი/  "ნაპერწკალთან" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 7 მაისი/შანშიაშვილი/  "იმერეთის რამეები" - რეჟ. ს.ვაჩნაძე
 • 1950 წლის10 ივნისი /მაკლიარცი/  "სახიფათო გზაჯვარედინი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 22 ივლისი/მერიდანი/  "ცელქი ბაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის14 აგვისტო /მოსაშვილი/  "მისი ვარსკვლავი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 18 ნოემბერი/კ.ბუაჩიძე/  "ფაქიზი განცდები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის23 დეკემბერი /ი.პოპოვი/  "ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის2 იმაისი /ლ.ტოლსტოი/  "ცოცხალი ლეში" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის26 იმაისი /ვ.დარასელი/  "კიკვიძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის 10 ნოემბერი/აფშილავა/  "ჩვენთან მთებში" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის 29 დეკემბერი/დადიანი/  "გუშინდელნი" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 10 სექტემბერი/ი.ვაკელი/  "რვალი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1952 წლის 19 აპრილი/დადიანი/  "ნაპერწლიდან" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 23 მაისი/შანშიაშვილი/  "ხევისბერი გო" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლისივლისი/ჩიტაიშვილი/  "მირანგულა" - რეჟ. ნ. დეისაძე
 • 1952 წლის 28 ივლისი/ლავრენიევი/  "რღვევა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1952 წლისნოემბერი/ბარიანოვი/  "იმათ მხარეში" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1952 წლის 12 დეკემბერი/შერვაშიძე/  "ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 12 თებერვალი/კანდელაკი/  "გარდატეხის გაზაფხული" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 17 ოქტომბერი/ვასილევი/  "ამქვეყნიური სამოთხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 18 სექტემბერი/ფაიკო/  "თავისუფლების გზა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1953 წლის 30 აპრილი/ბუაჩიძე/  "მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. მ. ჩარკვიანი
 • 1953 წლის 29 მაისი/გორკი/  "ვასა უელეჟნოვა" - რეჟ. შ. ბასიაშვილი
 • 1953 წლის 25 ნოემბერი/კანდელაკი/  "სარეველა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1953 წლის 26 დეკემბერი/ოსტროვს./  "დაგვიანებული სიყვარული" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1954 წლის19 თებერვალი /ა.წერეთელი/  "პატარა კახი" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1954 წლის 27 თებერვალი/კანდელაკი/  "ორი სპეციალისტი" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1954 წლისმაისი/ჰიქმეთი/  "ლეგენდა სიყვარულზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1954 წლის 14 ივლისი/ბერძენიშვილი/  "დიდი ბაღი" - რეჟ. ც. პეტუაშვილი
 • 1954 წლის 13 ოქტომბერი "ოქროსამაჯურები" - რეჟ. ზ. ღლონტი
 • 1954 წლის 30 დეკემბერი/ჯაკომეტი/  "დამნაშავის ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1955 წლის 22 თებერვალი/ლორია/  "დინარა" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1955 წლის 27 აპრილი/კანდელაკი/  "მაია წყნეთელი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 30 მაისი/შ.ინასარიძე/  "მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1955 წლისსექტემბერი/ვაკელი/  "აპრაკუნე" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლისსექტემბერი/ა. შტეინი/  "პერსონალური საქმე" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1955 წლის10 ოქტომბერი /ბერძენიშვილი/  "ოთარაანთ ქვრივი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1955 წლისდეკემბერი/კერშონი/  "ორი ობოლი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 30 დეკემბერი/კლდიაშვილი/  "დაბრუნება" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1956 წლისიანვარი/ა.შერვაშიძე/  "პროვინციელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1956 წლის 28 იანვარი/ივანიშვილი/  "ვიღაცამ დარეკა" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1956 წლის 28 აპრილი/ჩიტაიშვილი/  "ძველ უბანში" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1956 წლისსექტემბერი/ა.შტეინი/  "პერსონალური საქმე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1956 წლის 27 დეკემბერი/შექსპირი/  "ჰამლეტი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1957 წლის2 მარტი /კარნელი/  "სიდი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლისმაისი/პეჩურინი/  "მალხაზი და ვარსკვლავები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1957 წლის 12 ივლისი/ივანიშვილი/  "გზებბი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლისნოემბერი/ბერძენიშვილი/  "დაჭრილი არწივი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1957 წლისნოემბერი/კანდელაკი/  "ოქროს საწმისი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლის 31 დეკემბერი/დევაძე/  "მეუღლენი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1958 წლის 28 მარტი/კაჭკაჭიშვილი/  "ამბავი ორი ბიჭისა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1958 წლის27 ივლისი /კატაევი/  "წრის კვადრატურა" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1958 წლისსექტემბერი/ფ.ხალვაში/  "სისხლიანი ქვები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1958 წლის 21 ოქტომბერი/ა.ჩხაიძე/  "გზაჯვარედინთან" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლის 16 იანვარი/ცაგარელი/  "ციმბირელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლისთებერვალი/შ.ინასარიძე/  "სიხარულისძიებაში" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1959 წლისმარტი/დიხოვიჩი/  "ორასი ათასი" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1959 წლის 14 მარტი/კაკაბაძე/  "კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1959 წლის 26 ივნისი/პ.ლორი/  "მევლუდი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლისსექტემბერი/შაროგრადსკი/  "ერთხელ გაზაფხულზე" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1959 წლის 12 დეკემბერი/შექსპირი/  "ოტელო" - რეჟ. ტაბლიაშვილი
 • 1960წლის 23 მაისი /პრისტლი/ „განძი“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1960 წლისივნისი/ლომინაძე/  "თავდასხმა ღამით" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 11 ივნისი/მრევლიშვილი/  "ზვავი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1960 წლის 6ივლისი/შერვაშიძე/  "სიმერა შევარდენზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 25 სექტემბერი/პოპოუტი/  "როცა ასეთი სიყვარულია" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1960 წლისნოემბერი/ა.წერეთელი/  "კინტო" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1960 წლისდეკემბერი/დუმბაძე/  "მე ბებიკო ილიკო და ილარიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლისდეკემბერი/რანეტი/  "გზა აბნეული შვილი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1961 წლის 28 მარტი/შერვაშიძე/  "მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 23 აპრილი/გაოიუ/  "ტაიფუნი" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1961 წლისივნისი/ცაგარელი/  "ხანუმა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 17 ივნისი/ფ.ხალვაში/  "ვაზისტირილი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1961 წლისსექტემბერი/ზორინი/  "ფეხბურთელები" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1961 წლის 21 ოქტომბერი/სიმონოვი/  "მეოთხე" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1961 წლის 28 ოქტომბერი/კანდელაკი/  "ამაღლებული სოფელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 20 დეკემბერი/სუნდუკიანი/  "პეპო" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1962 წლის28 აპრილი /კაკაბაძე/  "ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1962 წლისსექტემბერი/კლდიაშვილი/  "დარისპანის გასაჭირი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1962 წლისნოემბერი/პლეტჩერი/  "მომრჯულების მომრჯულებელი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1962 წლის 24 ნოემბერი/პერალისი/  "ბაბთიანი გოგონა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1962 წლის 23 დეკემბერი/ნახუცრიშვილი/  "გლახის ნაამბობი" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1963 წლისმარტი/აფშილავა/  "ადამიანი დაბრუნდა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1963 წლის21 მარტი /კოკტო/  "წამოუდგენელი მშობლები" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1963 წლის23 ნოემბერი /ა.სამსონია/  "ჩემი შვილისი მონი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1963 წლის 26 აპრილი/სოფოკლე/  "მეფე ოიდიპოსი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1964 წელი/ვიტლლინგერი/  "ვარსკვლავიდანამოფრენილი კაცი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1964 წლის 14 მარტი/სალუქვაძე/  "მინდია" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 30 აპრილი/პრათასი/  "საჭიროა მატყუარა" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლისივნისი/კოსტავა/  "ჯარისკაცისქვრივი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1964 წლის27 ივნისი /აბშილავა/  "განთიადის დედოფალი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის28 ნოემბერი /შერვაშიძე/  "მღერის ჰავანა" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 26 დეკემბერი/გილიერმო/  "მელა და ყურძენი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1965 წლისაპრილი/ნახუცრიშვილი/  "ნაცარქექია" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1965 წლის 29აპრილი/ბუაჩიძე/  "ეზოში ავი ძაღლია" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1965 წლისდეკემბერი/მორეტო/  "ცოცხალი პორტრეტი" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1965 წლის 10 ოქტომბერი /რაძინსკი/ „კიდევ ერთხელ სიყვარულძე“ –რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1966 წლისივნისი/ა.სამსონია/  "ზღვა და სიყვარული" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1966 წლის 29 სექტემბერი/ფ.ხალვაში/  "გადარჩენილი უკვდავება" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1966 წლის 30 ივნისი/შ.როყვა/  "დედა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1966 წლის 28 დეკემბერი/სვაიდი/  "სახლი ზღვის პირას" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1967 წლის 17 მარტი/ბუაჩიძე/  "პლატონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1967 წლისივნისი/ა.ჩხაიძის/  "სიბრძნე სიცრუისა" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1967 წლის 15 ივლისი/სამსონია/  "ძველი ქოლგა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1967 წლის 23 ნოემბერი/ა.გეწაძე/  "წმინდანები ჯოჯოხეთში" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1968 წლის 31 იანვარი  /მოლიერი/  „ძალათ ექიმი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1968 წლისთებერვალი/ლერმონტოვი/  "ესპანელები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1968 წლის20 ივნისი /პეიჩოვი/  "ყოველ შემოდგომის საღამოს" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1968 წლისივლისი/გეწაძე/  "ყარამანანთელაძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1968 წლის 28 დეკემბერი/ოსტროვსკი/  "უმზითვო" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1969 წლის 19 ივლისი/სოფოკლე/  "ანტიგონე" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1969 წლის 25 მაისი  /ა. ჩხაიძე/   „ხიდი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1969 წლის 1 ნოემბერი /ვ.შაველა/ „ალუდა ქეთელაური“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 1 იანვარი/დარასელი/  "კიკვიძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1970 წლის  3 აპრილი  /ბაიჯიევი/  „დუელი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1970 წლის 5 მარტი  /კანდელაკი/  „დრო 24 საათი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 10 ივნისი  /ნ. დუმბაძე/  „ნუ გეშინია დედა“  –რჟ. გ. ლორთქიფანიძე
 • 1970 წლის 17 ივნისი  /შექსპირი/  „მეთორმეთე ღამე“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 16 ივლისი  /მიტრონოვი/  „გაძარცვა შუაღამისას“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 11 დეკემბერი/სამსონია/  "ვაჩე ვაჩეიშვილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1971 წლის 26 აპრილი   /ლორთქიფანიძე/  „განთიადი ხევში“  –რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1971 წლის  12 ივნისი  / ფანჯიკიძე /  „მეშვიდე  ცა“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 30 ივნისი  /იოსელიანი/  „6 შინაბერა და 1 მამაკაცი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1971 წლის / იდმატოვი /  „ჩემი წითელი თავსაფრიანი ჩინარი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 10 ნოემბერი  /მიტროფანოვი/„მკვლელობა სადგურზე“ –  რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1972 წლის 18 მარტი/დელმარი/  "დაუთმეადვილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1872 წლის 23 თებერვალი  /შ. როყვა/  „ლაპარაკობს მოსკოვი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1972 წლის 8 ივნისი  /გოგოლი/  „რევიზორი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1972 წლის 23 ნოემბერი  /ბარათაშვილი/ „დაუმთავრებელი ძიება ანუ კოტე მარჯანიშვილის 4 დღე“  – რეჟ. იონათამისვილი
 • 1973 წლისთებერვალი/კანდელაკი/  "გაუმარჯოს სიცოცხლეს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1973 წელი/შერვაშიძე/  "მზეს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1973 წლის 22 აპრილი /ჟერის/  „მეექვსე სართული“  – რჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1973 წლის 2 ივნისი  /ხუხაშვილი/  „მოსამართლე“ – რეჟ. ვ. ნოკოლაძე
 • 1973 წელი  /კლდიაშვილი/  „დარისპანის გასაჭირი“  – რეჟ. ვ.ნიკოლაძე
 • 1973 წლის 29 სექტემბერი  /ნ. დუმბაძე/  „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“ – გ. ლორთქიფანიძე
 • 1973 წლის  10 მარტი  /ალი სამსონია/  „მონაწილე ვარ მწუხარების“ –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1973 წელი  / სტროინოვი/  „ოსტატები“  – რეჟ. კალუტოვი
 • 1973 წლის 30 დეკემბერი  /შ. დადიანი/  „გუშინდელნი“  – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1974 წლის 28 მაისი  /გეწაძე/  „გზა, ყარამანს ცოლი მოყავს“ – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1974 წლის 11 ივნისი/დევიძე/  "ჩვენ ყველანი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1974 წლის  23 თებერვალი  / ფანჯიკიძე/  „თვალი პატიოსანი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1974 წლის 26 ოქტომბერი  / პაშეკი /  „ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიტი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1974 წლის 21 ნოემბერი  /ზურაბოვი/  „ლიკა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1974 წელი  / ლ. თაბუკაშვილი/  –  „ჭრილობა“  –  რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1975 წლის  9 მაისი  /შერვაშიძე/  „სიმღერა შევარდენზე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1975 წლის  22 ნოემბერი  /კანდელაკი /  „აიეტი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1975 წლის 23 ოქტომბერი  /მამულაშვილი/  „მერხებზე ანგელოზები სხედან“ – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1975 წლის 15 ივნისი  /გორკი/  „ეგორ ბულოვჩჩი და სხვები“  –  რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1976 წლის  16 ივნისი  /როზოვი/  „ საღამოდან შუადღემდე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1976 წლის 30 სექტემბერი  / კანდელაკი /  „ხევსურული ბალადა „  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1976 წლის  29 დეკემბერი  / იათაშვილი /  „ქინქლა „  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1976 წლის 2 აპრილი  ა. ჩხაიძე/  „როცა ქალაქს სძინავს“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1976 წელი  /ა. ჩხაიძე/  „თავისუფალი თემა“  – რეჟ.  დ. ხინიკაძე
 • 1976 წელი  /იბრაგიმბერკ/  „მწვანე კარს იქით“–   რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1976 წლის 4 ნოემბერი  /თაბორიძე/  „ქორწილი ჩვენს სოფელში“   – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1977 წლის 20 მაისი  / ა. სამსონია /  „წვიმიანი მზიანეთი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1977 წლის  24 ნოემბერი  / ქიაჩელი /  „ჰაკი აძბა“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1977 წლის 3 ივნისი  /კანდელაკი/  „ დრო 24 საათი“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1977 წლის 13 მარტი  /პატრიკი/  „ უცნაური ქალი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1977 წელი    „ყველაზე მწუხარე კაცი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წლის 24 მარტი  /სებასტიანი/  „უსახელო ვარსკვლავი“   – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წლის 6 მაისი   / ლორია /  „ავტოპორტრეტი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1978 წლის 1 დეკემბერი  /ბულგაკოვი/  „ სრბოლა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1978 წლის 13 დეკემბერი /თ. ჭილაძე/   „ბუდე მეცხრე სართულზე“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წელი   /იოსელიანი/  „სანამ ურემი გადაბრუნდება“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1978 წლის 23 ივლისი  /გეწაძე/  „უხატო ეკლესია“  – რეჟ. აბრამიშვილი
 • 1979 წლის 27 მარტი  / ბარათაშვილი /  „ჩემი ყვავილეთი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1979 წლის 24 აპრილი  /იოსელიანი/   „შთამომავლობა“  –  რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1979 წლის 8 ნოემბერი  „ნაცარქექია“   – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1979 წლის  2 ოქტომბერი  /შ. როყვა/   „ნდობა“ – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1980 წლისდეკემბერი/სოსინი/  "ესმოხდა" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1980 წლის 6 მარტი  / შალუტაშვილი /  „კატასტროფა“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1980 წლის  22 აპრილი  /ლავრენიევი/  „რღვევა“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1980 წლის 8 მაისი  / მაკაინოვი /  „ტრიბუნალი“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1980 წელი  /თ. ჭილაძე/  „როლი დამწყები მსახიობისთვის“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1980 წლის 28 დეკემბერი  /მირეშნიჩესკო/  „მესამე თაობა“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1980 წლის 31 დეკემბერი   „დარისპანის გასაჭირი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1981 წლის 1 მარტი  /სამსონია/  „ორმოცლიანთა კლუბი“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1981 წლის 29 აპრილი  „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1981 წლის 18 ივნისი „ოქრო აჭარის ლაჟვარდში“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1981 წლის 25 დეკემბერი  /პატრიკი/  „უცნაური ქალი“  –  რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1982 წლის 22 ივლისი  / იათაშვილი /  პართენმა ბინა მიიღო“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1982 წელი  /სემიონოვი/  „საკდეს დავალებული აქვს განაცხადოს“  – რეჟ. გ.აბესაძე
 • 1982 წლის 16 ოქტომბერი  /სანიკიძე/  „მედეა“  – რეჟ.  მესხი
 • 1982 წლის 6 ივნისი  /რადოევი/  „წითელი და მიხაკისფერი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1982 წლის 31 დეკემბერი  /ჩხაიძე/  „სათადარიგო აეროდრომი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1983 წლის  12 ნოემბერი  /გოთუა/  „მეფე  ერეკლე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1983 წლის 5 ივნისი  /ლორკა/  „ბერნალდა ალბას სახლი“  – რეჟ. კვალიაშვილი
 • 1983 წლის 29 იანვარი  /დამპილოვი/  „იხვებზე ნადირობა“  – რეჟ.  მ. ლებანიძე
 • 1984 წლის 23 დეკემბერი  /მამულაშვილი/  „გამოცდა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1984 წლის 20 ნოემბერი /გრიგორიევი/  „რომანსი შეყვარებულებზე“ – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1984 წლის 27 მარტი  /ნეში/  „წვიმის გამყიდველი“  – რეჟ. გ. აბესაძე
 • 1985 წლის 23 მაისი  /ნ. დუმბაძე/  „მე ვხედავ მზეს“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1985 წლის 5 აპრილი  /შამანაძე/  „ღია შუშაბანდი“  –  რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1985 წლის 2 ივლისი  /გელმანი/  „პირისპირ“   – რეჟ.  მ. ლებანიძე
 • 1986 წლის 23 თებერვალი  /ა. ჩხაიძე/  მესამე ზარის შემდეგ“ – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1987 წლის 11 დეკემბერი  /ნახუცრიშვილი/  „კომბლე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1987  წლის 4 თებერვალი  “ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1987 წლის 27 ივნისი  /თ. ჭილაძე/  „ჩიტების ბაზარი“  – რეჟ. გ. ჩანკვეტაძე
 • 1988 წელი  „ ჩემო კარგო ქვეყანავ“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1988 წლის 11 თებერვალი  /დოროზცევი/  „ბოლო მთხოვნელი“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1988 წლის 16 ივნისი /ვეჟინოვი/  „დოროთეა“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1988 წლის 30 ივლისი /მილოროვა/  „საბედისწერო ხუმრობა“  – რეჟ. გ. ჩანკვეტაძე
 • 1988 წლის 29 დეკემბერი  /კოტეტიშვილი/  „ზაალ გადაგვარჩინე“  – რეჟ. ჩანკვეტაძე
 • 1989 წლის  1 იანვარი  /ელიოზიშვილი/  „სარკე“  –რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1989 წლის 17 მარტი  /დოჩანაშვილი/  „ხორუმი ქართული ცეკვა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1989 წლის 28 ოქტომბერი /შოლომადუირემი/  „მერძევე ტევიე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1989 წლის 30 მაისი  /ა. ჩხაიძე/  „ზღვის მოქცევა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1990 წლის 30 ოქტომბერი /ქურდოვანიძე/  „ცისარტყელა ნაცრისფერ ლავაშში“ –რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1990 წლის 30 იანვარი  /ხეთაგური/  „თეთრი პალატა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1990 წლის 15 მაისი  /ო. ჩხეიძე/  „თედორე“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1991 წლის 1 მარტი  /ერისთავი/  „ძუნწი და ცინმაჩინის ქუდი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1991 წლის 10 მაისი  /ნ.დუმბაძე/  „მზე მხიარული და სევდიანი“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1991 წლის 28 ივნისი  /ხატისკაცი/  „სიბრძნე სიცრუისა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1992 წლის 18 იანვარი  /გრებნევი/  „წარმატება“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1992 წლის 4 აპრილი  /ნ. დუმბაძე/  „კუკარაჩა“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1992 წლის 1 თებერვალი /ნახუცრიშვილი/ “ჭინჭრაქა“ – რეჟ. ს. ბაზიაშვილი
 • 1992 წლის 2 ივნისი  /ნესინი/  „მომკალ, მომკალ ჩემო კარგო“ – რეჟ. ს.ბაზიაშვილი
 • 1992 წლის 21 ივლისი  „სამანიშვილის დედინაცვალი“ – რჟ. ე.ჩაიძე
 • 1993 წლის 27 თებერვალი /კაჭარავა/ „იმპროვიზაციები ფელინის ორკესტრისათვის“ – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • „ოქროს თევზი“ – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • „ელექტრა“ – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 1995 წლის 29 აგვისტო /გრ. რობაქიძე/  „ლამარა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1995 წლის 10 სექტემბერი /ჟან ანუი/  „ტოროლა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1996 წლის 24 აგვისტო  /ხუხაშვილი/  „ცრუ ნერონი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1996 წლის 10 ოქტომბერი  /ჩეხოვი/ „ხელის თხოვნა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1996 წლის 18 იანვარი /ი. ჭავჭავაძე/ „ჩვენისთანა ბედნიერი განა არის სადმე ერი? – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1997 წლის 29 მარტი /ბულგაკოვი/  „ბომგარდი“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1999 წლის 30 მარტი /ლაგერკვისტი/  „ბარაბა“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 1999 1 აგვისტო /გ. ერისთავი/  „გაყრა“  – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1999 წლის 27 სექტემბერი  /თაბუკაშვილი/ „მერე რაა რომ სველია, სველი იასამანი“ –რეჟ. ლ.სვანაძე
 • 2000 წელი 18 აგვისტო /საიმონი/  „ბილოქსური ბლუზი“ – რეჟ. ლ. მირცხულავა
 • 2005 წელი  /ნ. დუმბაძე/  „მზიანი ღამე“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 2005 წელი 12 სექტემბერი /კლდიაშვილი/ „დარისპანის გასაჭირი“  – რეჟ. ზ. პაპუაშვილი
 • „მამურე“ – რეჟ. ს. ნემსაძე
 • 2006 წლის 27 მარტი /დოჩანაშვილი/  „ვატერ(პო)ლო“  – რეჟ. მ. ლებანიძე
 • 2006 წელი  /ა. კამიუ/  „კალიგულა“  – რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 2006 წლის 25 ივნისი/ი.სამსონაძე/  "საღამოს ბაღში როგორც ფერადსიზმარში" - რეჟ. გ. თავაძე
 • 2007 წლის 10 ივნისი/ლ.ბუღაძე/  "ნუგზარი და მეფისტოფელი" - რეჟ. გ. თავაძე
 • 2007 წლის 20 ნოემბერი  /თ.ჭილაძე/ "ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო" - რეჟ. გ. თავაძე, ვ.აბულაძე
 • 2007 წლის 30 დეკემბერი  /თ.ჯუჯენოღლუ/ "ზვავი" - რეჟ. ა. ეუქიძე
 • 2008 წლის 18 ივლისი/კ.გოლდონი/  "ორი ბატონის მსახური" - რეჟ. გ. თავაძე
 • 2008 წელი 13 ოქტომბერი /მ.ვიშნეკი/ „გვესაჭიროება მოხუცი კლოუნი“ – რეჟ. გ. თავაძე
 • /ი.სამსონაძე, გ. თავაძე/ „ბანანისა და კომშის პუდინგი კონიაკითა და რომით“ – რეჟ. გ. თავაძე
 • 2009 წელი 30 აგვისტო /სოფოკლე/ "ელექტრა"- რეჟ. მ. ჩარკვიანი
 • 2010 წელი 15 ოქტომბერი "დავა გემოვნებაზე"- რეჟ. ა. ენუქიძე
 • 2011 წელი 15 ნოემბერი /ე.ბრაერი/ ბოლო გაჩერება"- რეჟ. გ. გოშაძე
 • 2013 წელი 10 აგვისტო /ე.ზოლა/ "ტერეზა რაკენი"- რეჟ. ა.ვარსიმაშვილი
 • 2013 წელი 11 ივნისი /ჯონ ბოიტონ პრისტლის/ "31 ივნისი"- რეჟ. დ. მღებრიშვილი
 • 2013 წელი 10 დეკემბერი /პ. მარივო/ "სიყვარულით გაკეთილშობილებული არლეკინი"- რეჟ. პ.ციკოლია
 • 2013 წელი /ჯუზეპე ,აროტოს, ბელიზარიო რანდონე/ "ქვრივთა ნუგეშისმცემელი"- რეჟ. კ. აბაშიძე
 • 2014 წელი 31 მაისი / უ.შექსპირი/ "მაკბეტი"- რეჟ. ა. ენიქიძე
 • 2014 წელი 15 ოქტომბერი / ნ.გოგოლი/ "ქორწინება"- რეჟ. ლ.შეროზია
 • 2015 წელი 29 დეკემბერი /კ.ჩაპეკი/ "მაწანწალა ზრაპარი"- რეჟ. დ. მაცხონაშვილი
 • 2015 წელი 4 აგვისტო / ლ.კავანი/ "ღამის პორტიე"- რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 2015 წელი 5 აგვისტო /ი.ვილკვისტი/ "ბონდოს ღამე" - რეჟ. ა. ენუიქიძე
 • 2015 წელი 31 აგვისტო / ი. ბერგმანი/ "ჩურჩული და კივილი" - რეჟ. მ. ჩრკვიანი
 • 2015 წელი 9 ოქტომბერი /ი.საპდარუ/ "მსუქანი ბიჭი ნატურმორტში" - რეჟ. ი.საპდარუ
 • 2015 წელი 29 დეკემბერი / ვ.ფშაველა / "სტუმარ მასპინძელი"- რეჟ. ნ გაჩავა
 • 2016 წელი 31 იანვარი / დ. კლდიაშვილი/ "კუდიანის დღიურები" - რეჟ. ა.ენიქიძე
 • 2016 წელი 8 აპრილი / პ. მარბერი / "უფრო ახლოს" - რეჟ. ნ. ჩაკვეტაძე
 • 2016 წელი 24 აპრიული / ნ. დუმბაძე / "თეთრი ბაირაღები"- რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 2016 წელი 24 ივნისი / ს. მროჟეკი / "სინდრომი ანუ ვის უგალობ ვისაო?!"- რეჟ. ა. ენიქიძე
 • 2016 წელი 29 ივლისი / ი. ფრანკო / "მოპარული ბედნიერება" - რეჟ. ლ.მ. ზაიკაუსკასი
 • 2016 წელი 2 სექტემბერი / ი. პილხი / "რემდენი დემონიც გნებავთ"- რეჟ. ი. გლომბი
 • 2017 წელი 28 იანვარი / გ.ბათიაშვილი / "სამშობლო მცირეთა და მრავალთა"- რეჟ. ზ. სიხარულიძე
 • 2017 წელი 25 მარტი / ი.რეზა / "ომის ღმერთი"- რეჟ. გ. შალუტაშვილი
 • 2017 წელი 13 მაისი /ნ.დუმბაძე / "ღმერთო რისთვის"- რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 2017 წელი 25 მაისი / მ. შიზგალი / "ვეფხვი"- რეჟ. ქ.დოლიძე
 • 2017 წელი 21 ივლისი / მ.დონახი / "სილამაზის დედოფალი"- რეჟ. ლ.მ. ზაიკაუსკასი
 • 2017 წელი 15 ოქტომბერი / ნ. სადღობელაშვილი / "ედიტ პიაფი"- რეჟ. გ. სიხარულიძე
 • 2017 წელი 12 დეკემბერი / ა. პეკი / "კონკია"- რეჟ. ქ. ბრაუნი