ოთარ კალანდაძე

პოზიცია: დირექტორი

2015 წლიდან ბათუმის დრამატულ თეატრში

განათლება

1969 წელი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - „სამთო ინჟინერის კვალიპიკაცია“

სამუშაო გამოცდილება

1969–1973 წელი საგზაო სამართველოს ინჟინერი

1973–1988 წელი აჭარის ა.რ. ბუნებრივი დაცვის ზონალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე

1988–1990 წელი აჭარის ა.რ. გარემოს დაცვისა და სატყეო მეურნეობის  მინისტრის მოადგილე

1990–1993 წელი აჭარის ა.რ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი

1993–2006 წელი სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის სამსახურის უფროსი

2006–2015 წელი სხავდასხვა კერძო კომპანიებში სხვადასხვა პოზიციაზე