მიხეილ გაბაიძე

პოზიცია: მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი