ალექსანდრე ბერიძე

პოზიცია: სამეურნეო ნაწილის უფროსი