კედელი

ერთ მოქმედებად

რეჟისორი - სალომე ჯიჯავაძე
მხატვარი/სცენოგრაფი - დავით ტაკიძე

მოქმედი პირნი და შემსრულებელნი:
ცოლი - მერი ნაკაშიძე
ქმარი - მამუკა მანჯგალაძე


დიალოგის მნიშვნელობა მხოლოდ კომუნიკაციის დასამყარებლად არ გამოიყენება, ორ ადამიანს შორის ურთიერთობაში არსებულ ან არარსებულ დიალოგს მივყავართ რაღაც წერტილამდე. ხშირად, როცა წყვილი ხმამაღლა არ საუბრობს ურთიერთობაზე მაშინ ჩნდება უხილავი “კედელი” და ამ დროს
სრულიად შეუძლებელი ხდება კომუნიკაციის დამყარება. მთავარი კითხვაა არა თუ ის, რომ მათ შორის აღმართული უხილავი “კედელი” დაინგრეს, არამედ შეძლებენ თუ არა გმირები კომუნიკაციის დამყარებს, რაც პირდაპირკავშირში იქნება “კედლის” ჩამონგრევასთან.


  • 28 აპრ, კვირა 19:00
  • 28/04/2024 19:00
  • 31 მაი, პარასკევი 19:00
  • 31/05/2024 19:00