ნოდარ იაკობაძე

1973 წლიდან ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი

დაიბადა 1951 წლის 18 თებერვალს. 1973 წელს დაამთავრა თბილისის თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი, პედაგოგი - ლევან მირცხულავა.

მნიშვნელოვანი როლები:

მამა (მეექვსე სართული); ბინგო (უცნაური ქალი); პავლე (გაყრა); მხატვარი (ავტოპორტრეტი); დავითი (ჩემი ყვავილეთი); აგამემნონი (ელექტრა); პეტკა (რღვევა); რაიკომის მდივანი (მეცამეტე თავმჯდომარე); ბოლო მთხოვნელი (ბოლო მთხოვნელი); ვანო (ყოფილების სარეცელი); აბელი (ჩვენ ყველანი); სებეონი (მეცხრეწმინდანი); სადგურის უფროსი (სრბოლა); პოლკოვნი კიკვირია (ტასს დავალებული აქვს განაცხადოს); მამა (მეფე ლირი თავშესაფარში); მებურიშვილი (თეთრი ბაირაღები); ივანე ფალავანდი (სამშობლო მცირეთა და მრავალთა); ნიკო (KLDIASHVILI.GE #იმედითადამოთმინებით).თავადი ლუარსაბიძე  (სოფელსა შინა)

ჯილდოები:

1987 წელი - აჭარის დამსახურებული არტისტი;